Právní služby

Abychom dosáhli maximální spokojenosti našich klientů, spolupracujeme s řadou odborníků v oblasti znalecké. Zajišťujeme kvalifikované překlady právních dokumentů do několika cizích jazyků a spolupracujeme s notáři a soukromými exekutory.
Našim klientům tak poskytujeme komplexní právní servis v jazyce českém, německém a anglickém.

Služby

Oblasti práva

arrow_forward

korporátní právo

arrow_forward

insolvenční právo

arrow_forward

občanské právo

arrow_forward

vymáhání pohledávek

arrow_forward

rodinné právo

arrow_forward

pracovní právo

arrow_forward

trestní právo

arrow_forward

správní právo

arrow_forward

obchodní právo