Odměny

Výše odměny za námi poskytované služby se vždy odvíjí od dohody s konkrétním klientem a v závislosti na druhu poskytnutých právních služeb. Pro naše klienty se snažíme nalézt vždy vhodný způsob účtování za námi vykonané právní servis.

Hodinová odměna

Základním typem smluvní odměny je s klientem dohodnutá hodinová sazba. V takovém případě je klientovi účtován, dle této domluvené sazby, reálný čas, který byl věnován jeho případu. Není tak v žádném případě účtována každá započatá hodina.

Paušální odměna

V případě zájmu o dlouhodobou spolupráci lze s klientem dohodnout pevnou měsíční částku, která mu bude účtována. Tento způsob účtování je ideální pro obce či obchodní společnosti. Stejně tak je možné domluvit se i na pravidelných návštěvách zástupce naší kanceláře v sídle klienta.

Mimosmluvní odměna

Poskytnuté služby lze účtovat dle advokátního tarifu, který je stanoven vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. V takovém případě se výše odměny odvíjí především od hodnoty sporu, předmětu smlouvy apod.

Jednorázová odměna

S klientem lze předem sjednat konečnou částku, která mu bude vyúčtována po ukončení poskytování právních služeb. Tento způsob účtování je vhodný v případech, kdy klient požaduje sepsat konkrétní smlouvu či potřebuje zařídit jinou již dopředu známou záležitost.

Odměna při vymáhání pohledávek

I v tomto případě je způsobů účtování celá řada, účtovat je možné standardní hodinovou sazbou nebo např. procentuální odměnou z vymožené částky.