Právní služby

VÍCE INFORMACÍ
VÍCE INFORMACÍ

Další služby

Abychom dosáhli maximální spokojenosti našich klientů, spolupracujeme s řadou odborníků v oblasti znalecké.
Zajišťujeme kvalifikované překlady právních dokumentů do několika cizích jazyků a spolupracujeme s notáři a soukromými exekutory.

Rozhodčí řízení

JUDr. Petr Neubauer je již od roku 2005 zapsán na listině rozhodců jako stálý rozhodčí soudce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR se sídlem v Praze (arbcourt.cz, soud.cz). Vzhledem k jeho zkušenostem lze sjednat výkon funkce rozhodce „ad hoc" - tedy pro konkrétní případy, a to na základě dohody obou stran smlouvy či sporu.

Úschova peněz a listin

Naše advokátní kancelář disponuje několika bankovními účty, zřízenými speciálně pro úschovu finančních prostředků klienta. Tato je nejčastěji využívána při uzavírání kupních smluv a slouží oběma stranám. V ojedinělých případech provádíme pro klienty v rámci poskytování našich služeb také úschovu listin.

Ověřování podpisů

Na rozdíl od notářů nebo obecných úřadů, provádíme pro naše klienty v rámci poskytování našich právních služeb ověřování jejich podpisů zcela zdarma. Cílem je zajistit klientovi efektivní a komplexní právní servis.

Likvidace společnosti

Zejména pro naše stálé klienty může některý z advokátů společnosti vykonávat funkci likvidátora společnosti a veškeré úkony s tím spojené.

Překladatelský servis

Přestože naše advokátní kancelář poskytuje již mnoho let právní služby v německém i anglickém jazyce, velmi úzce spolupracujeme s několika soudními tlumočníky. Z toho důvodu jsme schopni zajistit svým klientům úředně ověřené překlady či tlumočení v cizích jazycích.