Ceník služeb

Abyste měli představu o ceně našich služeb, nabízíme Vám několik konkrétních balíčků s možností okamžitého pohodlného kontaktování naší kanceláře.

Písemné stanovisko

pošlete nám podklady emailem

2.200 Kč vč. DPH

Prodej či koupě nemovitosti

rezervační smlouva, smlouva o převodu nemovitosti, advokátní úschova, návrh na vklad do katastru nemovitostí

10.000 Kč vč. DPH

Rozvod manželství

porada, dohoda o úpravě poměrů k dětem, návrh na rozvod manželství, dohoda o vypořádání SJM

10.000 Kč vč. DPH

Úprava péče a styku k nezletilým dětem

porada, návrh dohody

5.000 Kč vč. DPH

Založení S.R.O. na klíč

dokumentace, zajištění notářského zápisu a živnostenského oprávnění

10.000 Kč vč. DPH + hotové výdaje

Likvidace společnosti

kompletní dokumentace, jednání v zastoupení klienta, zajištění průběhu likvidace

40.000 Kč vč. DPH

Nájemní smlouva na byt

3.000 Kč vč. DPH

Smlouva o dílo

stavební práce, výstavba, oprava

5.000 Kč vč. DPH

Smlouva o zřízení věcného břemene

2.500 Kč vč. DPH

Smlouva o půjčce

včetně zajištění směnkou či zástavním právem

6.000 Kč vč. DPH

Prohlášení vlastníka budovy

prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek v domě

12.000 Kč vč. DPH

Úschova kupní ceny

4.000 Kč vč. DPH

Zástavní smlouva k nemovitostem

5.000 Kč vč. DPH