Správní právo


V oblasti správního práva poskytujeme mimo jiné tyto právní služby:


 • sepisování žádostí o vydání správního rozhodnutí,

 • zastupování v jednání s úřady,

 • komplexní zastupování ve správním řízení,

 • zastupování ve všech řízeních u katastrálního úřadu,

 • zastupování ve všech řízeních u živnostenského úřadu,

 • zastoupení ve stavebním řízení a v řízení o vydání územního rozhodnutí,

 • zastupování v řízeních o kontrolách jednotlivých státních úřadů (finanční úřad, Česká inspekce životního prostředí, úřad práce atd.),

 • zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání,

 • zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro cizince,

 • zastupování cizinců ve věci jejich žádosti o povolení k pobytu (zajištění podkladů, sepis žádosti, zastupování v řízení),

 • všeobecné právní poradenství.