Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytujeme mimo jiné tyto služby:


  • sepis návrhu na rozvod manželství vč. zastupování v soudním řízení,

  • sepis návrhu na svěření nezletilého dítěte do péče vč. zastupování v soudním řízení,

  • sepis návrhu na změnu výživného na nezletilé dítě vč. zastupování v soudním řízení,

  • vedení jednání mezi manžely o vypořádání společného jmění manželů,

  • sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů,

  • sepis žaloby na vypořádání společného jmění manželů vč. zastupování v soudním řízení.