Právní služby

Abychom dosáhli maximální spokojenosti našich klientů, spolupracujeme s řadou odborníků v oblasti znalecké. Zajišťujeme kvalifikované překlady právních dokumentů do několika cizích jazyků a spolupracujeme s notáři a soukromými exekutory.

Našim klientům tak poskytujeme komplexní právní servis v jazyce českém, německém a anglickém.

Právní služby:

  • právní konzultace
  • právní zastupování v soudních i mimosoudních sporech, sepis žalob a dalších podání
  • právní zastupování v řízení před správními úřady
  • příprava a vypracování dokumentů dle požadavků klienta
  • sepisování právních rozborů a stanovisek
  • advokátní úschovy

Oblasti práva: