Pracovní právo


V oblasti pracovního práva poskytujeme mimo jiné tyto právní služby:


  • všeobecné pracovněprávní poradenství pro zaměstnavatele,

  • vypracování pracovněprávních stanovisek pro zaměstnavatele,

  • zastupování podnikatelů v řízení o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání,

  • zastupování cizinců i tuzemských podnikatelů v řízení o vydání pracovního povolení pro cizince,

  • sepis pracovních smluv,

  • sepis dohod o provedení práce a o pracovní činnosti,

  • sepis kolektivní smlouvy,

  • všeobecné pracovněprávní poradenství pro zaměstnance,

  • sepis právních úkonů pro zaměstnance adresované jeho zaměstnavateli,

  • zastupování zaměstnanců v jednání s jeho zaměstnavatelem ohledně jeho zákonných nároků.