Odměna

Výše odměny za námi poskytované služby se vždy odvíjí od dohody s konkrétním klientem a v závislosti na druhu poskytnutých právních služeb.

Mimosmluvní odměna

Poskytnuté právní služby lze účtovat dle advokátního tarifu, který je stanoven dvěma vyhláškami Ministerstva spravedlnosti. Obecně lze říct, že v takovém případě se výše odměny odvíjí především od hodnoty sporu, předmětu smlouvy apod..
Vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.
Vyhl. č. 484/2000 Sb., paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem v soudním řízení.

Hodinová sazba

Základním typem smluvní odměny je s klientem dohodnutá hodinová sazba. V takovém případě je klientovi účtován, dle této domluvené sazby, reálný čas, který byl věnován jeho případu. Není tak v žádném případě účtována každá započatá hodina. Tento způsob účtování je ideální pro případy, kdy ani klient ani jeho advokát neznají pravděpodobný rozsah práce.

Úkolová odměna

S klientem lze předem sjednat konečnou částku, která mu bude vyúčtována po ukončení poskytování právních služeb. Tento způsob účtování je vhodný v případech, kdy klient požaduje sepsat konkrétní smlouvu či potřebuje zařídit jinou již dopředu známou záležitost.

Paušální odměna

V případě, že klient bude potřebovat naše právní služby pravidelně (např. po dobu několika měsíců či let), lze s klientem dohodnout pevnou měsíční částku, která mu bude účtována. V takovém případě nabízíme klientovi v rámci tohoto měsíčního paušálu zvýhodněnou hodinovou sazbu s tím, že pokud vyčerpá smluvený počet hodin, bude mu dále účtováno taktéž za zvýhodněnou sazbu. Konkrétní částky samozřejmě závisí na dohodě s klientem. Tento způsob účtování je ideální pro obchodní společnosti. V případě sjednání paušální odměny jsme připraveni být klientovi k dispozici prakticky kdykoliv. U větších společností je možné domluvit se i na pravidelných návštěvách zástupce naší kanceláře v sídle klienta (např. při poradách).

Odměna při vymáhání pohledávek

Naše kancelář pro celou řadu klientů spravuje agendu vymáhání jejich pohledávek. I v tomto případě je způsobů účtování celá řada, účtovat je možné standardní hodinovou sazbou nebo nižší hodinovou sazbu s tím, že případné přisouzené náklady řízení od protistrany náleží naší kanceláři.

 

Pro naše klienty se snažíme nalézt vždy vhodný způsob účtování za námi vykonané právní servis.