Odkazy

Spolupracující společnost - podnikového poradenství

CB CONSULTING s.r.o.

Spolupracující společnost - účetnictví a daně

CBDU daně a účetnictví

Spolupracující společnost - asset management

CBRM asset management

Státní orgány

Poslanecká sněmovna parlamentu ČR - www.psp.cz

Senát parlamentu ČR - www.senat.cz

Úřad vlády ČR - www.vlada.cz

Ombudsman - www.ochrance.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - www.compet.cz

Česká národní banka - www.cnb.cz

Portál veřejné správy - www.gov.cz

Ministerstvo vnitra ČR - www.mvcr.cz

 

Soudy

Ústavní soud ČR - www.concourt.cz

Nejvyšší soud ČR - www.nsoud.cz

Nejvyšší správní soud ČR - www.nssoud.cz

Rozhodčí soud při HK a AK ČR - www.arbcourt.cz, www.soud.cz

 

Profesní komory

Česká advokátní komora - www.cak.cz

Notářská komora - www.nkcr.cz

Exekutorská komora - www.exekutorskakomora.cz

 

Užitečné odkazy

Obchodní rejstřík - http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index

Insolvenční rejstřík - https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Katastr nemovitostí - http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

ARES - rejstřík podnikatelů - http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz

Seznam exekutorů - http://www.exekutorskakomora.cz/exekutori.php

Seznam znalců a tlumočníků - http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm

Živnostenský rejstřík - http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND

 

Právní www stránky

Sbírka zákonů - www.sbirkazakonu.cz

E-právo - www.e-pravo.cz

Juristic - http://server.juristic.cz/

Právní rádce - http://pravniradce.ihned.cz/

Předpisy EU - http://isap.vlada.cz/