Občanské právo


V oblasti občanského práva poskytujeme svým klientům mimo jiné tyto služby:


 • sepisování smluv a listin všeho druhu,

 • sepisování kupních smluv na nemovitosti včetně úředního ověření podpisů účastníků,

 • zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí,

 • úschova peněz z kontraktů (viz. Další služby),

 • zástavní smlouvy,

 • zastupování v občanskoprávním řízení (viz. Procesní právo),

 • spotřebitelské právo (reklamace, jednání jménem klienta s prodejcem),

 • řešení problematiky náhrady škody (vymáhání škody, jednání s protistranou, zajištění znaleckých posudků, zastupování v soudním řízení),

 • vymáhání pohledávek (viz. Procesní právo),

 • zakládání obecně prospěšných společností a občanských sdružení,

 • poradenství v problematice bytových jednotek a družstevních bytů (viz. Bytové právo),

 • dědické právo

 • návrh na zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

 • všeobecné poradenství v občanském právu.