Insolvenční právo

V oblasti insolvenčního práva poskytujeme svým klientům mimo jiné tyto služby:


  • sepisování insolvenčního návrhu na majetek klientova dlužníka a jeho následné podání příslušnému soudu,

  • sepisování insolvenčního návrhu na majetek klienta a jeho následné podání příslušnému soudu,

  • sepisování přihlášky do insolvenčního řízení včetně následného zastupování v insolvenčního řízení,

  • sepisování vylučovacích žalob, jejich podání příslušnému soudu včetně následného zastupování v soudním řízení,

  • vystupování jménem klienta ve věřitelském výboru,

  • všeobecné právní zastoupení v oblasti insolvenčního práva.