Bytové právo


V oblasti bytového práva poskytujeme svým klientům mimo jiné tyto služby:


 • sepisování smluv o převodu bytových jednotek včetně úředního ověření podpisů účastníků,

 • zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí,

 • smlouvy o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu,

 • úschova peněz z kontraktů (viz. Další služby),

 • právní poradenství ohledně zák.č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,

 • smlouvy o výstavbě,

 • prohlášení vlastníka dle zák.č. 72/1994 Sb.,

 • vypořádání spoluvlastnictví budovy dle zák.č. 72/1994 Sb.,

 • zastupování společenství vlastníků jednotek,

 • zastupování jednotlivých členů společenství vlastníků jednotek při jednání se společenstvím či se stavebníkem,

 • zastupování jednotlivých členů družstva při jednání s družstvem,

 • všeobecné poradenství v oblasti společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.